Om ISIS

Vilka är vi?ISIS är en förening för personer som är intresserade av fornegyptisk kultur både på hobbynivå och akademisk nivå. Föreningen bildades 1978 i Helsingborg och idag består föreningen av drygt 50 medlemmar.


Föreningen anordnar föredrag och medlemsaftnar på vår- och höstterminen. Året avslutas med en julfest i början av december.


Vill du engagera dig i styrelsen kontakta gärna oss.