Om ISIS

ISIS är en förening för personer som är intresserade av fornegyptisk kultur både på hobbynivå och akademisk nivå. Föreningen bildades 1978 i Helsingborg och idag består föreningen av drygt 50 medlemmar.


Föreningen anordnar föredrag och medlemsaftnar på vår- och höstterminen. Året avslutas med en julfest i början av december.


Vill du engagera dig i styrelsen kontakta gärna oss.Vid frågor kontakta:


ISIS Sveriges Egyptologiska Förening

c/o Jenny Persson (Kassör)

Fågelsångsgatan 6

252 20 Helsingborg

Tel: 0709-928553


E-post

Medlemskap

Avgiften betalas in till föreningens plusgiro
432 99 64 -3


Ange namn adress samt mailadress.


Från och med 2020 är medlemsavgiften 200 kr per person.


Medlemskortet delas ut när du besöker ISIS första gången efter det att avgiften kommit föreningen tillhanda.