Välkommen till ISIS
ISIS, Sveriges Egyptologiska förening

Ändringar i höstens schema


Med anledning av den ökade smittspridningen av covid 19 i Skåne har styrelsen beslutat att endast tillåta digitala sammankomster via ZOOM meeting. Det kommer inte att bli några sammankomster på Kärnpunkten under hösten.

 

Detta innebär är vi har behövt ändra lite i innehållet i vårt Höstprogram och vi kommer att helt och hållet gå över till Zoom föreläsningar för tillfället.28 okt. För att vi alla skall kunna ta del av vårt nya digitala verktyg, kommer Jenny att presentera ZOOM-Meeting Videolänk för oss. En separat kallelse kommer att skickas ut till var och en med enkla instruktioner om hur man kopplar upp sig. Instruktioner kommer med kallelsen.


11 nov. Utgår

 

25 nov. Föredrag med Jenny Persson om Ba fågeln. Digitalt via Zoom

 

2 dec. Återkommer med föreläsare samt ämne. Digitalt via Zoom


Föredragen är gratis för medlemmar men för övriga kostar det 50 kr. Är det första gången du besöker oss är föredraget gratis.


Vill du bli medlem? Klicka här.Välkommen!

I samarbete med kulturnämnden i Helsingborg och SensusKulturnämnden i Helsingborg har uppmuntrat kommunens kulturföreningar att samarbeta och sprida information om respektive förenings verksamhet. Som ett led i detta arbete börjar vi på ISIS med att rekommendera er att ta del av HUM, Humanistiska förbundet i Helsingborgs verksamet. Läs mer här.