Välkommen till ISIS

Vår 202421 feb. Årsmöte. En svindlande tid: den svenska fornforskningen om Egypten 1650-1740, Joachim Östlund. OBS 18:00.

I början av 1700-talet bryter den svenska antikvariska vetenskapen ny mark tack vare tre expeditioner till Egypten. Kunskapen om denna civilisation byggde nästan uteslutande på textstudier, på Bibeln och på klassisk litteratur. Men vad hände när denna kunskap prövades mot empiriska studier på plats? I denna presentation diskuteras hur den svenska tidigmoderna egyptologin hanterade dessa banbrytande utmaningar. Joachim är docent och universitetslektor vid Historiska institutionen i Lund.


20 mars. För svärd darrar hon ej som andra kvinnor. Eva Queckfeldt.

Kleopatra VII Thea Philopator, drottningen vi oftast kallar bara Kleopatra tillhörde den sista egyptiska dynastin, den Ptolemeiska. Hon drogs som ung in i det politiska spelet i Egypten och kom så småningom att liera sig med Roms ledande män, Julius Caesar och Marcus Antonius. Hon var en
betydande politisk aktör i Medelhavsområdet, fram till sin död i augusti 30 f.Kr.
Eva är Fil.Dr. i historia och författare med böcker inom romarrikets område.


20 april. Lördag i Köpenhamn i Egyptologins tecken. Seminarier om Egyptomani.

Vi får lov att deltaga vid danska egyptologiska sällskapets lördagsseminarier. Föreläsningar: Voltaires uppfattning om oldtidens Egypten, Mette Gregersen. Mumien och Sfinxen i milen, Thomas Christiansen. Egyptmanin och frimureriet, Nils Peter Lemche.
Föreläsningarna är självklart på danska och man tar med sig egen lunch.


22 maj. Nytt från Egypten, Tine Bagh.

Tine Bagh, fil.dr. och intendent vid Glyptoteket i Köpenhamn. Hon tar med oss på en resa till de
museum och platser hon besökte i slutet av november när hon deltog i en internationell konferens.
Vi får en inblick i vad en museumegyptolog upplever när de lämnar muséet.


OBS NY LOKAL! Tiden är 18:30 och sker på Jacob Hansens Hus, Norra Storgatan 21 i Helsingborg. Efter föredraget erbjuds eftersits till självkostnadspris.


Du som vill deltaga digitalt  anmäler dig här. Skriv i meddelandet vilka föreläsningar du vill anmäla dig till.


Kika gärna in på vår blogg.  Det kommer nya inlägg lite då och då. Vill ni skriva på bloggen så kontakta oss så ordnar vi med inlogg.

Vill du bli medlem? Klicka här.

Välkommen!

I samarbete med kulturnämnden i Helsingborg


Kulturnämnden i Helsingborg har uppmuntrat kommunens kulturföreningar att samarbeta och sprida information om respektive förenings verksamhet. Som ett led i detta arbete börjar vi på ISIS med att rekommendera er att ta del av HUM, Humanistiska förbundet i Helsingborgs verksamet. Läs mer här.