Bli medlem

Varmt välkommen till vår gemenskap!


Medlemsavgiften är 200 kr per person.


För att bli medlem så ska avgiften betalas in till föreningens plusgiro 432 99 64 -3. Ange namn och adress samt mailadress.

 

Medlemskortet delas ut när du besöker ISIS första gången efter det att avgiften kommit föreningen tillhanda.


Har du frågor? Kontakta oss gärna.