Bli medlem
ISIS, Sveriges Egyptologiska förening

Varmt välkommen till vår gemenskap!


Medlemsavgiften är 200 kr per person.


För att bli medlem så ska avgiften betalas in till föreningens plusgiro 432 99 64 -3. Ange namn och adress samt mailadress.

 

Medlemskortet delas ut när du besöker ISIS första gången efter det att avgiften kommit föreningen tillhanda.


Har du frågor? Kontakta oss gärna.