Välkommen till ISIS

Höst 2022
Vi tackar så jättemycket för en härlig vår och återkommer i slutet av sommaren med höstens program.

Men följande datum är bokade:

7 september

12 oktober

9 november

23 november

7 december


Tiden är 18:30 och sker på Kärnpunkten, Nedre Långvinkelsgatan 26 i Helsingborg. Efter föredraget blir det eftersits till självkostnadspris.


Du som vill deltaga digitalt  anmäler dig här. Skriv i meddelandet vilka föreläsningar du vill anmäla dig till.


Kika gärna in på vår blogg.  Det kommer nya inlägg lite då och då. Vill ni skriva på bloggen så kontakta oss så ordnar vi med inlogg.


Vill du bli medlem? Klicka här.


Välkommen!

I samarbete med kulturnämnden i Helsingborg och SensusKulturnämnden i Helsingborg har uppmuntrat kommunens kulturföreningar att samarbeta och sprida information om respektive förenings verksamhet. Som ett led i detta arbete börjar vi på ISIS med att rekommendera er att ta del av HUM, Humanistiska förbundet i Helsingborgs verksamet. Läs mer här.