Om ISIS

ISIS är en förening för personer som är intresserade av fornegyptisk kultur både på hobbynivå och akademisk nivå. Föreningen bildades 1978 i Helsingborg och idag består föreningen av drygt 150 medlemmar.


Föreningen anordnar föredrag och medlemsaftnar på vår- och höstterminen. Året avslutas med en julfest i början av december.


Vill du engagera dig i styrelsen kontakta gärna oss.



Vid frågor kontakta:


ISIS Sveriges Egyptologiska Förening

c/o Jenny Persson (Kassör)

Fågelsångsgatan 6

252 20 Helsingborg

Tel: 0709-928553


E-post

Medlemskap


Medlemsavgiften för ett år är för enskild medlem 200 kr, för par på samma adress är den 275 kr. Avgiften betalas in till föreningens plusgiro 432 99 64 -3


Medlemskortet delas ut när du besöker ISIS första gången efter det att avgiften kommit föreningen tillhanda.